Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi beskytter og bruger de oplysninger, du deler med os. Vi går højt op i at sikre, at dine data er beskyttede, så når vi spørger om dine informationer til identifikationsformål, kan du være sikker på, at dine informationer kun bliver brugt i overensstemmelse med denne datapolitik. Vi vil af og til opdatere vores datapolitik på denne side, så du bør kigge med her ind i mellem.

Data vi behandler om dig

Behandling af dine persondata sker for at kunne give dig en bedre service og sikre kvaliteten for de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:

 • Brug af vores hjemmeside.
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller pr. almindeligt brev.
 • Bookinger gennemført i vores bookingsystem.
 • Konkurrencer, events og lign.
 • Tilmelding til vores nyhedsmail.

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail.
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer.
 • Persondata, herunder kontaktoplysninger, i mails til vores medarbejdere.
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmesiden der indsamles via cookies.

Formålet med behandling af dine persondata
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Dine persondata vil udelukkende behandles ud fra de oplyste formål. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata. Vi foretager en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse datamængden.

Sletning af unødvendige persondata
Vi opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede, og vi har vurderet behovet for følgende opbevaringsperioder:

 • Henvendelser pr. mail til medarbejdere og kundeservice: Slettes når formålet med opbevaringen ikke er til stede, hvilket er en konkret vurdering i hver enkelt mail.
 • Konkurrencer, events og lign.: Så længe der er et formål med opbevaringen. For konkurrencer vil det typisk være indtil vinderen er annonceret, og for events, indtil det er gennemført.
 • Bookinger: Så længe der er et formål med opbevaringen.
 • Nyhedsbreve og markedsføringsmateriale: Hvis du har givet samtykke til nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, gemmes oplysningerne indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelse af markedsføringsmateriale.

Samtykke

Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor du nedenfor kan finde grundlaget for en række forskellige behandlinger.

Dit samtykke er frivilligt, og kan enhver tid trækkes tilbage ved at henvende dig til os. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke vil være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger
Der kan eksistere andre situationer hvor dine data behandles, hvor der ikke er gives udtrykkeligt samtykke. Dette kan være i disse situationer:

 • Acceptering af nærværende privatlivspolitik via pop-up på den pågældende side.
 • Henvendelse på mail, telefon eller almindeligt brev. Din henvendelse sker på dit eget initiativ.
 • Køb i en af vores restauranter. Eventuel indsamling af oplysninger i forbindelse med køb via betalingskort eller andet elektronisk betalingsmiddel foregår med samtidig anonymisering.

Selve beskyttelsen

Behandlingen af dine persondata foregår efter interne vedtagne regler. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger med det formål, at beskytte din persondata. Vi vil altid behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får afgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme data, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontroller deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab, tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om et sikkerhedsbrud så hurtigt som muligt.

Videregivelse af persondata
Vi kan overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Eksterne IT-leverandører
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører af tjenesteydelser, fx transport og levering, til dig på vegne af os.
 • Leverandører af cookietjenester til hjemmesiden.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.

Mailchimp

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, sender vi dit navn og din e-mail til Mailchimp, hvorfra vi udsender vores nyhedsbreve. Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet, kan du enten bruge linket til afmeldelse i det seneste nyhedsbrev, du har modtaget fra os, eller du kan sende en e-mail til: info@villadining.dk.

Alle oplysninger beskyttes og sendes via SSL-kryptering.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, og er du kunde, så kontakt os. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Derudover har du ret til at få dine persondata begrænset, samt i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du har nogen spørgsmål angående vores datapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os på info@villadining.dk.